توصیه هایی کاربردی جهت کاهش دریافت کالری


از يك بشقاب كوچكتر مثل بشقاب ميوه خوري براي غذا خوردن استفاده گردد، در اين صورت فرد احساس مي كند بيشتر از حالت عادي غذا خورده است.

از اندازه غذا در هر وعده آگاه باشید براي اين منظور مي توان در آغاز از ترازو يا پيمانه استفاده كرد تا به مرور فرد بتواند با چشم مقدار غذاي خورده شده را تخمين بزنید.


به سبك خانواده غذاي خود را نكشید و براي خود جداگانه از داخل ظرفي كه غذا در آن پخته شده غذاي خود را بكشد بدين ترتيب فرد بهتر مي تواند در مقابل غذا كشيدن مجدد مقاومت كند.

تميز كردن ظروف و جمع آوري باقيمانده غذا را به ديگري واگذار كنید تا براي خوردن مجدد وسوسه نشود.

غذا را دور از ديد و دسترس قرار دهد و وسوسه ها را از خود دور كنید.


هيچ غذايي را روي ميز يا در معرض ديد رها نسازید، از ظروفي استفاده كنید كه نتوانید درون آن را ببينید.

از مكان ها يا شرايطي كه بوسيله انواع غذاها احاطه مي شود دوري كنید.

از خريدن غذاهايي كه تمايل زياد به خوردن آن دارید، بويژه غذاهاي پرانرژي خودداري كنید

/ 0 نظر / 47 بازدید