چرا تغذیه مهم است؟

بگذارید غذای شما داروی شما وداروی شما غذای شما باشد و یا بر طبق  این جمله ابن سینا که دارو بیماری را سرگرم می سازد و غذا آن را درمان می کند بشر از دیر باز توجه زیادی به خوراک و غذای خود  برای تامین انرژی ودر مان بیماریها داشته امروزه با پیشرفت علم پزشکی توجه افراد بیشتر از پیشگیری به درمان بیماریها معطوف گشته که متاسفانه علاوه بر صرف هزینه های هنگفت و مشکلات بسیار،سلامتی اولیه به هیچ عنوان باز نمی گردد.در کشورهای در حال توسعه و در ایران چاقی را از دیر باز نشانه سلامتی و علاوه بر آن نشانه زیبایی می دانستند برای مثال زنان چاق بیشتر مورد انتخاب مردان قرار می گرفتند و یا مثال بارز آن اینکه امروزه اکثر  والدین متاسفانه چاقی کودکان را نشانه زیبایی و تندرستی میدانند(امروزه ثابت گردیده که چاقی در کودکان زمینه ابتلا به بسیاری از بیماریها را در بزرگسالی تشدید می کند) پس بیایید با بالا بردن فرهنگ تغذیه و اصلاح نگاه خودمان به آن و نهادینه کردن آن در فرزندان خود گامهای بلندی در جهت تامین سلامتی و حفظ آن در خود و نسلهای آتی بنماییم.

 

رژیم غذایی چیست؟


همواره شنیده ایم که جهت رسیدن به وزن ایده آل و یا جهت پیشگیری و کنترل بیماریها توصیه به مصرف غذاهایی خاص و یا حذف برخی غذا ها می گردد باید بدانیم که رژیم غذایی علمی و سالم با حذف یک گروه ویامصرف غذای خاصی عملی نمی شود در واقع هیچ ماده غذایی و یا دارویی خاص وجود ندارد که به تنهایی و در زمانی کوتاه موجب کاهش و یا افزایش وزن گردد. بنابراین یک رژیم غذایی سالم باید بر اساس اصول علمی رژیم شناسان که1-تعادل() 2-تنوع()3-میانه روی()4-کنترل کالری() می باشدوتوسط کارشناسان و متخصصین تغذیه تنظیم می گردد دریافت شود.ناگفته پیدا است که رژیمهای غذایی غیرعلمی و تجاری که توسط افراد نا آگاه تجویز می گردد موجب عوارض جبران ناپذیر وصرف وقت و هزینه بیماران محترم می گردد.

چه کسی باید رژیم غذایی راتجویز کند؟

 رژیم شناسان(کارشناسان ومتخصصین تغذیه) تنها افرادی هستند که با گذراندن واحدهای درسی مرتبط و انجام کار آموزیهای متعدد در این زمینه  دارای صلاحیت تجویز رژیمهای غذایی می باشند.   

/ 0 نظر / 7 بازدید