پرخوری عصبی


بسیاری از افراد وقتی احساس ناراحتی، عصبانیت، غم، تنهایی یا ترس می کنند به غذا

خوردن روی می آورند. احساساتی نظیر احساسات مذکور می توانند محرک قوی ای برای

غذا خوردن بویژه در افراد با استعداد چاقی باشند.

مطالعات نشان داده اند که احساسات معمولا طولانی مدت نیستند و زیاد طول نمی کشند

(اغلب فقط 10 دقیقه تا 1 ساعت) بنابراین شما فقط نیاز دارید که برای زمان کوتاهی 

خودتان  را از غذا خوردن دور نگه دارید تا اینکه احساستان فروکش کند.

/ 0 نظر / 115 بازدید