رژیم غذایی گروه خونی

رژیم غذایی برای گروههای خونی پایه علمی ندارد!!


این رژیمها شامل فهرستی از مواد غذایی است که باید توسط هر گروه خونی مصرف ویا از آنها اجتناب شود، به طوری که در گروه خونی "O" متابولیسم افراد با گوشت‌های بدون چربی، ماکیان و ماهی سازگار است و بهتر است غلات و حبوبات محدود شود، 


گروه خونی "A" با رژیم‌های سبزیجات و گروه خونی "B" با لبنیات کم‌چرب و گوشت سازگاری دارد و گروه‌های خونی "AB " نباید غذاهای دریایی مصرف کنند.از نظر علمی، هیچ‌گونه شواهدی مبنی بر این که رژیم‌های غذایی باید بر مبنای گروه خونی باشد، وجود ندارد و حذف گروه‌های کامل غذایی ممکن است باعث کمبود مواد مغذی شود و عوارض مختلفی را در بدن نمایان میسازد.

/ 0 نظر / 54 بازدید