ژن و وزن

 

ژن ،لاغری و چاقی

آیا چیزی به نام ژن چاقی و ژن لاغری وجود دارا است؟
خیر؛ چون می‌دانیم که ژنها غیر قابل تغییرند.
مثل ژن رنگ پوست، یا چشم.
ما نمی‌توانیم ژنها را تغییر دهیم، چون ژنها داخل سلولهای بدنند و از اجداد و نیاکانمان به ما منتقل شده‌اند.
از آنجا که چاقی و لاغری تغییرپذیر است، هیچ کدام ژن محسوب نمی‌شوند.

اگر ژن چاقی و لاغری وجود ندارد،به چه دلیل همه اعضای بعضی خانواده‌ها چاق، یا برعکس،‌ همه لاغرند؟
رفتارهای انسانها طبق قواعد ژنتیک است.
هر فردی ژنهای رفتاری خاص خود را از نیاکان خود دریافت می‌کند و به ارث می‌برد.
یکی از این ژنهای رفتاری، ‌ژن رفتاری خوراکی است که در خانواده‌ای با ژن رفتاری پرخوری، منجر به چاقی افراد خانواده، در خانواده‌ای دیگر با رفتار معتدل در تغذیه، منجر به خوش‌اندامی‌، و نهایتاً در خانواده‌هائی با رفتار عدم تمایل به مصرف یا نفرت از غذا، عامل لاغری افراد می‌شود.
دو خانواده را در نظر بگیرید که در یکی، همگی لاغر و در دیگری همگی چاق هستند.
فرض کنید یک جعبه شیرینی در یخچال خانه هر دو خانواده وجود دارا است.
چه بسا در خانواده لاغرها تعداد زیادی از قطعات شیرینی پس از چند روز خراب شده، روانه‌ سطل آشغال شود؛ زیرا پدر یا مادر خانواده می‌گویند شیرینی را برای بچه‌ها خریده‌اند.
بچه‌ها نیز هر یک بهانه‌ای می‌آورند: یکی می‌گوید: تمایل ندارم؛ دومی می‌گوید: الآن سیر هستم؛ سومی می‌گوید: حوصله ندارم.
چهارمی می‌گوید: باشد برای فردا و پنجمی … خلاصه هر یک، طوری از مصرف طفره می‌رود.
اما در خانواده چاقها، وقتی پدر از سر کار برمی گردد، می‌میبیند جعبه ‌شیرینی هم نیست و نابود شده است! بچه‌ها شیرینی را خورده‌اند و جعبه خالی را در سطل آشغال انداخته‌اند.
این خانواده رفتار بخور بخور را به ارث برده‌اند و هر کدام که در یخچال را باز کرده‌اند، یک قطعه از شیرینی خورده‌اند.
اینها چاقی را به ارث نبرده‌اند، رفتار «اگر دیدی بخور»، یا اضافه مصرف را به ارث برده‌اند که عامل چاقی می‌شود.
بنابر این، فرق زیادی میان رفتار‌ و ژن وجود دارا است.
اگر ژن چاقی یا ژن لاغری وجود داشت، هیچ امیدی به کاهش یا اضافه وزن نداشتیم، اما چون رفتار افراد قابل کنترل است، به راحتی می‌توان لاغرها را چاق و چاقها را لاغر کرد

/ 0 نظر / 11 بازدید