رژيم هاي عجيب و غريب

اين موردي است كه اگر نگويم همه دست كم بيشتر افرادي كه سابقه رژيم هاي غذايي متعدد دارند آن را تجربه كرده اند. منظور من از صفت "عجيب و غريب"، غيرمتعارف و نامعمول است و طبعا غيرعلمي. واقعيت تلخ اين است كه اين رژيم ها براي ما متخصصان تغذيه نامعمولند و غالب افراد تنها برداشتي كه از رژيم غذايي دارند، همين رژيم هاي عجيب و غريب است، رژيم هايي مانند فقط سوپ، رژيم آب كرفس، رژيم كاهو، رژيم ...    

واقعيت تلخ تر اين است كه حتي بسياري از افراد از اين تجربه سراسر آزاردهنده، به عنوان يك "توفيق" زودگذر ياد مي كنند مثلا مي گويند: "خيلي خوب بود، در عرض سه هفته ده كيلو كم كردم، منتهي چون عصبي شدم، موريزش شديد و يبوست گرفتم، فشارم افت كرد و كارم به اورژانس كشيد، يا ... نتوانستم آن را ادامه دهم"!!! حتي گاه وقتي به بيماران يك رژيم غذايي متعادل مبتني بر عادات و فرهنگ غذايي خودشان آن هم با كمترين محدوديت غذايي تجويز مي شود، برخي از ايشان در كمال شگفت زدگي، آن را دال بر بي تجربگي مشاور تغذيه خود مي دانند. اين ناآگاهي از أصول تغذيه سالم متاسفانه در بين برخي از صاحبان حرف پزشكي هم رواج دارد و به همين دليل كم نمي بينيم مثلا خانم هاي آبستن يا شيردهي كه كادر پزشكي به آن ها توصيه كرده است كه الآن زمان مناسبي براي رژيم گرفتن نيست!!!

همواره به خاطر داشته باشيد يك رژيم غذايي سالم در عين تأمين همه نيازهاي تغذيه اي فرد در همه احوال (آبستني، شيردهي، رشد، سالمندي، بيماري و ...)، بايد قابليت تداوم و استمرار داشته باشد در غير اين صورت قطعا محكوم به شكست است بنابراين پيش از رعايت هرگونه رژيم غذايي (عجيب يا غيرعجيب) از خود بپرسيد آيا مي توانيد براي مدتي مديد آن را رعايت كنيد؟ اگر پاسخ بلافصل شما، منفي بود اصلن وارد اين راه نشويد، اين كوچه بن بست است و شما ناگزير به بازگشت.

توجه: براي كنترل وزن، تغيير شيوه زندگي و إصلاح عادات غذايي بي ترديد لازم است منتهي نبايد اين تغيير به مثابه ميله هاي زنداني باشد كه بيمار را از لذت زندگي عادي و سالم محروم مي كند

/ 0 نظر / 63 بازدید