جایگاه ایران در رَنکینگ(رَده بندی) تغذیه ای جهاناین آمار بر اساس مصرف سرانه سالانه برآورد شده است.

تخم مرغ : ایران یک سوم جهان - ایران 8-9 کیلو گرم / کشورهای پیشرفته 24 کیلو گرم
شیر : ایران یک سوم اروپا - ایران 90 لیتر/ اروپا 300 لیتر
شکر : ایران 6 برابر جهان- ایران 30 کیلو گرم/جهان 5 کیلوگرم
سویا : ایران یک بیستم جهان -ایران نیم کیلوگرم/جهان 10 کیلوگرم
نوشابه : ایران 4 برابر جهان- ایران 42 لیتر/جهان 10 لیتر
نمک : ایران 2برابر جهان- ایران 6 کیلوگرم/جهان 3 کیلوگرم
ماهی :ایران یک سوم جهان- ایران 7کیلوگرم/جهان 18 کیلوگرم
میوه و سبزیجات : ایران یک چهارم استاندارد جهانی- ایران 30 کیلو/ جهان 120 کیلو گرم
مصرف دارو : ایران 3 برابر مصرف جهانی-ایران 6 قلم/جهان 2 قلم
ایران در تولید 15 محصول اصلی باغی مقام اول تا دهم را دارد وبیش از 4% از میوه و مرکبات دنیا را تولید میکند اما مصرف سبزی و میوه در کشور کمتر از میزان استاندارد جهانی است.
طول عمر ایرانیان 20% کمتر از میانگین جهانیست.در کشور ما از مجموع 800 مرگ روزانه 300 مورد مستقیماً به تغذیه نامناسب بستگی دارد

/ 0 نظر / 2 بازدید