متناسب شواگر می خواهی متناسب و لاغر باشی ، باید خود را جدا کنی از افکار و باور های چاق کننده ات


 از وزنت، از جسمت راضی نیستی؟ و فکر می کنی که باید از این وضعیت خلاص شوی ، اما هنوز به موقعیت قبلی خود چسبیده ای ، انگار یک چیز خیلی بد تو را به موقعیت فعلی چسبانده است و نمی توانی رها شوی !


چیزی تورا نچسبانده ؛ این خودت هستی که خودت را چسبانده ای و نمی خواهی که رها شوی ، می خواهی ؛ اما از اعماق وجودت نمی خواهی . به اندازه ای که باید تلاش نمی کنی و می ترسی که چیزهایی که داری را از دست بدهی !!! کافیست کمی فکر کنی ، آیا آن روز که زمین را رها کردی مشکلی به وجود آمد ؟ آن روزها که کودکی کوچک بودی که چهار دست و پا به این طرف و آن طرف می رفتی را می گوییم ، چقدر از روی دو پا ایستادن می ترسیدی ؟ چقدر برایت سخت بود ؟ اما بالاخره ایستادی !


دیدی که سخت نبود ، خواستی و توانستی ! باز هم می توانی ، کافی است که دوباره بلند شوی ! می دانم که زندگی تو را هم درگیر خود کرده است ، زندگی همه را درگیر خود میکند ؛ کافیست ثابت کنی که تو مثل بقیه نیستی و دوباره از نو شروع می کنی ! بلند شو ، مثل بچگی که تن به خطر افتادن داده بودی ، بی باک باش ! اگر همه مثل تو از شروع دوباره می ترسیدند ؛ هیچ آدم
موفقی وجود نداشت !


تو خود می دانی که می توانی ؛ فقط کمی تلاش می خواهد ! خود را از این موقعیت خلاص کن دوست من !!! اگر حرکتی نکنی ، زندگی حرکت می کند و تورا از هدفت دورتر می سازد و همین موقعیتی که الان داری را نیز از دست می دهی !

یادت باشد که هیچ وقت آزاد نمی شوی ؛ مگر این که خودت را از زندانی که با اشتباهات خودت ساختی رها کنی !!!

/ 0 نظر / 125 بازدید