خوردن آب بیشتر، کاهش وزن بیشتر؟

 

افرادی که در رژیم کاهش وزنشان بیشتر آب می خورند بیشتر وزن کم می کنند.

در یک مطالعه که از افراد تحت رژیم خواسته شده بود قبل از غذا بیشتر آب بخورند "آب کاهش وزن را افزایش داد"

به گفته محققان هنوز شواهد کافی وجود ندارد؛ ولی مطمئن باشید که خوردن آب به کاهش وزن کمک می کند.

یک محقق از دانشگاه علوم پزشکی برلین نتایج چند مطالعه را اینگونه بیان می کند.

سه مطالعه به طور قطعی نشان داده اند که در افراد تحت رژیم کاهش وزن مصرف آب سبب کاهش وزن بیشتر می شود.

در مطالعه ای دیگر افرادی که دو لیوان آب پیش از یکی از وعده های غذایی مصرف می کردند کاهش وزنشان دو کیلوگرم بیشتر از افرادی بود که آب اضافه دریافت نمی کردند.

در مطالعه ای که بر زنان انجام شد افرادی که مصرف آب خود را افزایش دادند بیشتر از زنانی که کمتر از یک لیتر در روز آب می خوردند وزن کم کردند.

اما علت این ارتباط همچنان واضح نیست.

یک علت می تواند احساس پری ناشی از مصرف آب باشد. و در نتیجه فرد کمتر غذا می خورد.

علت دیگر می تواند افزایش اثر گرمایی زایی بدن در اثر مصرف آب باشد.

 

/ 0 نظر / 102 بازدید