از خوردن های احساسی جلوگیری کنیم

  

در زمان احساس افسردگی و اضطراب بسیاری از افراد جهت رسیدن به آرامش به سمت غذا تمایل پیدا می کنند. غذا خوردن اضطرابی یا غذا خوردن احساسی، می تواند باعث خوردن های هوسی شود.

دانشگاه علوم پزشکی هاروارد راه های زیر را جهت جلوگیری از خوردن احساسی بیان می کند:

  • مدیتیشن، که می تواند به کاهش استرس کمک کند و کنترل هیجان را بهبود دهد.
  • انجام ورزش منظم، به خصوص ورزش هایی مانند یوگا
  • زمانی که استرس بر شما غلبه می کند از حمایت دوستانتان یا اعضای خانواده تان کمک بگیرید.
  • غذاهای پر از چربی و شکر را از دسترس دور کنید تا در زمان استرس نتوانید آن ها را مصرف کنید.
/ 0 نظر / 6 بازدید