کم آبی


افراد مسن در خطر بالای کم آبی قرار دارند چون کمتر احساس تشنگی می کنند. 

کم آبی منجر به نقص در تشخیص موقعیت، گیجی و تغییرات فشار و همچنین مشکلات کلیوی و قلبی را باعث می شود. 

به همین دلیل افراد مسن به نوشیدن آب، آب میوه ها و سبزی ها و نوشیدنی های گاز دار توصیه می شوند. 

کافئین و نوشیدنی های الکلی قادر به تامین آب بدن نیستند و باعث تخلیه آب بدن می شوند.

/ 0 نظر / 30 بازدید