داشتن دوستان چاق خطر افزایش وزن را در انسان بالا می برد!

 


محققین اعلام کردند زمانی که یک شخص چاق می شود بدون توجه به مقدار فاصله مکانی آنها از هم دوستان وی نیز اضافه وزن پیدا می کنند. این موضوع می تواند به دلیل این حقیقت باشد که دوستان به طور ناخودآگاه نظرات مشترکی در مورد غذا دارند .


که افرادی که یک دوست چاق دارند به احتمال 57 درصد اضافه وزن پیدا می کنند. براین اساس اعضای خانواده در مقایسه با دوستان، تاثیر کمتری در کسب و یا از دست دادن وزن دارند. تاثیر افزایش وزن از طریق دوستان، ربطی به این که دوست انسان در نزدیکی وی و یا صدها کیلومتر دورتر از وی زندگی کند، ندارد.


دوستان صمیمی بیشترین تاثیر را در افزایش یا کاهش وزن دارند. زمانی که یک دوست چاق می شود احتمال چاق شدن دیگری به میزان قابل توجهی افزایش می یابد که البته این تاثیر در کاهش وزن نیز مشاهده می شود. از آنجایی که بیشتر افراد در حال کسب اضافه وزن و نه از دست دادن آن هستند پس بیشتر شاهد فراگیری چاقی بودیم.


دوستان درچاقی یکدیگر تاثیر دارند. زمانی که یک دوست صمیمی چاق می شود چاقی دیگر بد به نظر نمی رسد. انسان با نگاه کردن به افراد اطرافش نظرش در مورد یک اندام مورد قبول تغییر می کند.


/ 0 نظر / 16 بازدید