کودکان بد غذا !


والدین باید به کودک اجازه بدهند که خودش بدون هیچگونه فشاری در زمینه تمیزی و یا مقدار غذا ، غذا بخورد . اگر کودک از غذا خوردن امتناع کرد ، خانواده باید بدون هیچ توجهی به کودک به غذا خوردن ادامه داده و بشقاب وی را بردارند . در وعده بعدی ، کودک آن قدر گرسنه است که با خانوداه غذا خواهد خورد .

/ 0 نظر / 21 بازدید