عوامل کوچک چاقی

تغذیه ناصحیح خصوصا خطاهای کوچک ولی تکرار شونده در الگوی غذا خوردن در گذر زمان باعث بروز چاقی می شود.


لقمه های اضافه مانند


 خوردن یک قطعه کوچک ته دیگ 

یا مصرف نصف قوطی کبریت پنیر اضافه تر

یا مصرف 3-2 حبه قند یا 3-2 عددخرما با هر لیوان چایی

یا یک سهم میوه مازاد بر نیاز روزانه

باعث یک تا دو کیلو افزایش وزن در طول یکسال می شود.


/ 0 نظر / 40 بازدید