شایعات تغذیه ای

موضوع :لیمو و درمان سرطان


متن باورغلط تغذیه ایی:

پرﻭﻓﺴﻮﺭ ﻣﺠﯿﺪ ﺳﻤﯿﻌﯽ

ﭘﺪﺭ جراحی ﻣﻐﺰﺩﻧﯿﺎ

لیمو معجزه گر است .

 ﻟﻄﻔﺎﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭﺁﺷﻨﺎﯾﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﮕﯿﺪ 

ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮﺵ وغوره ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﮔﺮ ﺩﺭ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ هﺳﺖند ، ﻭ 10,000 ﺑﺎﺭﻗﻮﯾﺘﺮ ﺍﺯ ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭼﺮﺍ ﻣﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ؟ ﺯﯾﺮﺍﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ

ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﺁﻥ ﺳﻮﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺍﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪﺁﺏ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮﺵوغوره ﺩﺭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ هﺳﺖند.ﻃﻌﻢ ﺁﻥها ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭنﺩ.ﺍﮔﺮ میﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺩﺭﺧﺖ ﻟﯿﻤﻮ ﺩﺭ ﺣفﯿﺎﻁ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﯿﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﮑﺎﺭﯾﺪ .

ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭﺍﺛﺮ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺯ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ

ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻧﯿﺎﻓﺘﺪ.متن پاسخ : 

به طور کلی تغذیه افراد و اینکه چه چیزی دریافت میکنند نقش مهمی در رشد و سلامتی افراد دارد . مصرف مواد غذایی مناسب در قبل از ابتلا و یا در طول ابتلا به سرطان ، منجر به پیشگیری و کمک به درمان این بیماری میکند . میتوان گفت که مصرف مرکبات خواص ضدسرطانی دارند ولی هیچ مطالعه علمی و یا پزشکی معتبری گزارشی مبنی بر اینکه مصرف "لیمو" یک درمان ثابت در برابر تمام سرطان ها باشد را ارائه نداده اند . برای مثال در رابطه با دی لیمونین موجود در لیمو ، مطالعات پاسخ نسبی این ماده (دی لیمونین) در سرطان پستان و روده بزرگ را نشان داده اند . همچنین باید دقت داشت که در این مطالعه ، اثرات دی لیمونین بررسی شده نه اثرات لیمو بر سرطان ، در واقع دوز دی لیمونین داده شده به بیماران در این مطالعه خیلی بیشتر از دوز موجود در لیمو است و برخی مطالعات نیز عدم تاثیر لیمو و آبلیمو بر سرطان را گزارش کرده اند . 

 

شیمی درمانی ، استفاده از دارو و روش های مختلف برای درمان یک بیماری از جمله سرطان است ، با این روش میتوان سلول های سرطانی که متاستاز کرده اند و گسترش یافته اند را از بین برد . درهنگام انجام شیمی درمانی ممکن است که سلول های سالم نیز آسیب ببینند و عوارضی همچون آسیب فولیکول های مو ، سلول های دهانی و گوارشی و آسیب به اندام های دیگر بدن دیده شود که برای کاهش این عوارض ، داروهای دیگری ممکن است داده شود . هدف اصلی از انجام شیمی درمانی ، درمان سرطان ، جلوگیری از متاستاز سلول های سرطانی و یا کاهش رشد سلول های سرطانی میباشد و میزان تاثیر آن به نوع سرطان ، میزان گسترش آن و اینکه فرد مبتلا در کدام مرحله درمان است بستگی دارد . 

در آخر توجه داشته باشید که برای درمان سرطان عوامل خیلی زیادی از جمله نوع تغذیه فرد ، روش های درمانی ، نوع سرطان ، جنبه های روحی و روانی فرد و... تاثیر دارند و بدانید که همه ی این روش ها باهم اثر درمانی خود را می گذارد و تکیه بر یک روش ، راه درمان مطمئنی نخواهد بود .


/ 0 نظر / 107 بازدید